Luonto-, maisema- ja rakennushistoriaselvitykset

Tietoa maastosta

— Kuviot, lajilistat ja rajaukset—

Maastotyöt oikeaan vuodenaikaan.  

Kuvat ja kartat

— Selkeät esitykset —

Raportit suunnataan aina käyttäjille kaavoituksen, rakennussuunnittelun tai ympäristöhallinnon tarpeisiin.