LUONTO- MAISEMA- ja
RAKENNUSHISTORIASELVITYKSET
LUONTOKUVITUKSET


Jokainen selvitystyö perustuu tarjoukseen ja sopimukseen selvityksen sisällöstä tarjouspyynnön ja sopimuksen mukaan. Kuvitukset luontopoluille ja julkaisuihin räätälöityinä alueellesi laji- tai luontotyypin tuntomerkein.

SELVITYKSET KOOSTUVAT

Maastotyöt

Inventointi oikeaan ajankohtaan

Lajiselvitykset

Uhanalaiset lajit, vieraslajit
Kasvillisuus, linnusto, lepakot, liito-orava, hyönteiset

Analyysi, raportointi ja arvotus

Kuviokohtaiset kuvaukset, lajilistat, maankäyttösuositukset

Karttatyöskentely

Paikkatieto, rajaukset, visualisoinnit

Rakennushistoriaselvitykset

Arkistotyö, inventointi, nykytilan kuvaus ja analyysi

Maisema-analyysi

Maisematila, maisemakuva: maasto- ja karttatyöskentely, visualisointi

MUUT PALVELUT

Luontokuvitukset

Maalauksina toteutetut lajikuvat (putkilokasvit, jäkälät, sammalet, linnut ja elinympäristöt)

Villiyrttikurssit

Kasvikursseja ja poimijakoulutuksia tilauksesta.

Luennot

Tilauksesta luentoja taiteesta, ympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta.