— TARINAMME —

2014 käänsin katseeni uusille poluille. Työmaastoni on ollut ympäristö monella tapaa: olen saanut kokea luonnon piirtäen ja valokuvaten, opettaen ja tutkien ympäristötaidetta sekä edistäen kulttuurimaiseman arvoa. Olen saanut tehdä töitä Vaasassa, Helsingissä, Tampereella ja huikeassa Sääksmäen kulttuuriympäristössä, tutkia asemaympäristöjä, kävelyä, ympäristöestetiikkaa ja taiteen roolia kaupunkiympäristöissä. Kulttuuri- ja tutkimustyön ääreltä lähdin luontokartoittajan opintoihin 2014-2016 Kullaalle. Kaksi maastokautta opintoja veivät monialaisen ympäristöalan osaajien joukon oppimaan uutta saariin, lietteille, ruukinkyliin, soille ja monimuotoisiin metsiin niin länsirannikolle kuin ekskursioille lappiin, Viroon ja Latviaan. Syventävät opintoni tein linnuista ja putkilokasveista. Luontokartoittajan erikoisammattitutkinnon lisäksi opiskelin kauppayrttineuvojaksi.

2016 toimin ensin kevytyrittäjänä ja 2017 perustin LU Studio Finlandin. Toimin yhteistyössä kulttuuriympäristöjen ja sekä eri lajiryhmien erikoisosaajien kanssa.  Olen Suomen Arkkitehtiliiton jäsen. 2016 verkostomme kanssa perustimme Luontoselvitysten tekijät ry:n, jossa toimin puheenjohtajana 2017-2018.

Parhaillaan työskentelen Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa Arkkitehdin luontotieto -hankkeessa Tampereen Teknillisen yliopiston arkkitehtiosastolla talvikaudet 2018 ja 2019.


 

 

Räätälöimme selvitykset juuri sinun tarpeisiisi

TIETOA SUUNNITTELIJOILLE SOPIVASSA MUODOSSA 

 

 

Maastopäivän ruokatauko Hervantajärvi, Viitastenperä 2015.

Photos: Copyright Laura Uimonen